ВАЗ

2110 Лада /2000/

2111 Лада /2000/

2121 Нива /2000/

Lada Revolution /2003/